Về chúng tôi

BĂNG HÌNH

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA

thương hiệu zns

ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI

yjtp

111

yjtp 的副本

SHOWROOM CỦA CHÚNG TÔI

phòng trưng bày zns1
phòng trưng bày zns2
phòng trưng bày zns3
phòng trưng bày zns4

NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI

Khả năng sản xuất
chiếc /tháng
Thời gian sản suất
tháng
SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU
chiếc/màu

tiêu chuẩn kiểm tra: AQL2.5

THIẾT BỊ CỦA CHÚNG TÔI

CÁC CHỨNG NHẬN